• Kvalitetsgaranti
  • Trygg service
  • Snabb leverans
0

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy kan ni läsa om hur vi behandlar era personuppgifter.

 

Integritetspolicy - GDPR

Vi på Kitchens.se vill att alla våra kunder ska kunna känna sig trygga när vi behandlar deras personuppgifter. Vi värdesätter skyddet av våra kunders personuppgifter och tillämpar personuppgiftslagstiftningen (EU) 2016/279 samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst uppdatera vår integritetspolicy.

Kitchens.se är engagerade i att skydda kunders integritet och upprätthålla högsta möjliga standard för datahantering. Vi följer strikta riktlinjer för integritet och GDPR för att säkerställa att våra kunder kan handla hos oss med förtroende.

Vi samlar in personlig information, såsom namn, adress och e-postadress, för att kunna erbjuda en bättre och mer personlig upplevelse för våra kunder. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna hantera beställningar och leveranser, samt att kunna skicka relevant information om produkter och erbjudanden. Vi sparar bara personlig information under den tid som är nödvändig för att utföra våra tjänster och för att uppfylla lagkrav. Efter detta kommer all personlig information att raderas från våra system.

Kitchens.se tar integritet och GDPR mycket seriöst. Vi delar aldrig din personliga information med någon annan utanför företaget utan ditt samtycke. Vår personal är tränade i att hantera personuppgifter på ett säkert sätt och vi använder avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda informationen. Vi ger kunderna fullständig kontroll över sin personliga information och du har rätt att begära information om vilken information vi har lagrat om dig. Du har också rätt att be om att få denna information raderad eller ändrad.

Kitchens.se arbetar hårt för att skydda kundernas integritet och vi följer strikta riktlinjer för integritet och GDPR för att säkerställa att kunder kan känna sig trygga när de handlar hos oss.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som särskiljer en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress, webbläsarinställningar eller foton. Genom att handla på vår hemsida samtycker du till att vi hanterar och sparar dina personuppgifter. Du har närsomhelst rätt att begära ett utdrag på vilka personuppgifter vi sparat om dig. Du kan göra detta genom att skriftligen begära ett registerutdrag till vårt kundtjänst på e-post: customerservice@kitchens.se. Du har även rätt att närsomhelst kräva att vi rättar felaktig information eller raderar dina personuppgifter.

Syftet med lagring personuppgifter

När du handlar på vår hemsida samlar vi in personuppgifter för att kunna fullgöra vår del av avtalet och leverera varor till dig som kund. Vi behöver även spara dessa uppgifter för att kunna hantera eventuella reklamationer, betalningar eller legala krav. Vi samlar in användarstatistik för vår hemsida i syfte att utveckla och förbättra köpupplevelsen online samt hemsidans funktioner och innehåll.

Vilka personuppgifter samlas in

För att vi ska kunna processa och leverera din beställning behöver vi samla in uppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Om du önskar betala med faktura eller delbetala genom Klarna kan vi även komma att behöva samla in ditt personnummer. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egna dataskyddsinformation.

När du besöker kitchens.se samlar vi in statistik såsom antal användare och hur hemsidan används genom webbläsarinställningar, IP-adress och operativsystem.

Kommunikation

Genom godkännande av köpeavtalet eller registrering av konto hos Kitchens.se, samtycker du till att dina uppgifter sparas i syfte att kunna behandla din order och genomföra köpet. Dina uppgifter kommer underlätta vid kommande köp samt möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden och information via sms, e-mail eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden. Vill du avstå från sms eller nyhetsbrev kan du själv ändra detta under "Mina sidor”.  

Delning av dina uppgifter

Vi kommer inte att överföra eller sälja dina personuppgifter till tredje part, undantaget är betrodda leverantörer som hjälper oss att driva hemsidan och verksamheten samt levererar dina varor. De följer biträdesavtal vilket reglerar skydd och användning av personuppgifter. Undantaget är även om vi måste göra det för att följa svensk lag eller skydda vår eller annans egendom, rättigheter eller säkerhet.

Användarstatistik som samlas in från hemsidan och är anonymiserad kan komma att lämnas till tredje part för statistik, marknadsföring eller annat. Om dina uppgifter kommer att delas med annan part än vad som anges i denna integritetspolicy skall vi informera dig om detta i samband med att du lämnar uppgifterna och du ger oss ditt samtycke.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är relevant för syftet som de samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund i 48 månader från och med ditt senaste köptillfälle, därefter lagrar vi endast den informationen vi behöver i enlighet med lagstadgade krav. Exempelvis för skatt och bokföring.

Återkalla lagring av dina uppgifter

Du kan närsomhelst ta del av dina sparade uppgifter, ändra dem eller återkalla samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter och kräva att vi raderar dem. Kontakta isåfall vår kundtjänst om du har frågor kring dina lagrade personuppgifter eller önskar återkalla samtycke till lagring av dem så hjälper vi dig. Du når oss på e-post: customerservice@kitchens.se

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Paul & Badran Group AB, 559155-9546, Sibyllegatan 22, 114 42 Stockholm.

Vilka personuppgifter vi samlar vi in och varifrån
När ni är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på hemsidan) samlar vi in personuppgifter om er som kund. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som ni lämnar till vår kundtjänst.
Er adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller ni i den själv på vår hemsida. 

Därför behandlar vi era personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp
Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med er.

Kundtjänstärenden
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa er med era kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på hemsidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar
Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

Förbättring och utveckling
Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, kundundersökning, våra produkter och våra tekniska system. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott
Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna
Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas till andra kan vara till t.ex. myndigheter, företag, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. 

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES
I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU- kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas personuppgifterna
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.
Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.
Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.
Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när ni varit inaktiv i tre år.
Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Era rättigheter
Vi svarar på er begäran avseende någon av era rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.
När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.
Ni har rätt att få era personuppgifter raderade i följande fall:
Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats; Ni har återkallat ert samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
Ni har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ert intresse väger tyngre;
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling
Ni har rätt att begära att behandlingen av era personuppgifter begränsas i följande fall:
Ni bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och ni motsätter er att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
Ni behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
Ni har invänt mot behandling av era personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling
Ni har rätt att invända mot sådan behandling av era personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före era intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring
Ni har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Ni kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om ni har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Cookies
Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.
Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.
Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.
Om ni inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att ni automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med Google för att förbättra vår marknadsföring.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val
http://www.networkadvertising.org/choices

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout